Modlitby matek

 

jsou darem Všemohoucího Boha matkám této doby, aby mohly prožívat svoje mateřství v nové radosti a naději. 

Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha...

Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha…

Drahé přítelkyně,

jsem velmi ráda, že Vám mohu sdělit něco o Modlitbách matek.

V určité době jsme spolu s mou švagrovou Sandrou cítily potřebu se s odevzdaností modlit za problémy týkající se našich dětí.  Byly jsme povolané založit novou modlitební skupinu,  která by se modlila speciálně za děti, a pozvaly jsme i jiné matky, aby se k nám připojily. …

Dostaly jsme úžasné odpovědi a víme, že tato modlitební skupina je v Boží režii. Bylo to velmi požehnané! Zjistily jsme, že mnohé matky měly podobné představy a rády se s námi spojily. Je velmi povzbudivé vědět, že nejsme samy a že se k našim modlitbám přidávají další matky na různých místech světa.

Na začátku, když jsem se modlila, aby nás Pán vedl a udržel na správné cestě,  jsem otevřela Bibli náhodně na verši z  Jeremiáše 31, 16:

„Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy,

vždyť  tu je mzda za to, co jsi vykonala,

je výrok Hospodinův,

však oni se vrátí z nepřátelské země.

Je naděje pro tvé potomstvo,

je výrok Hospodinův.

Synové se vrátí na své území.“

 

Jaké nádherné potvrzení – i kdybych prohledala celou Bibli, nenašla bych lepší verš.

… Je opravdu nutné  sjednotit se v modlitbě za naše děti. …Nedělejte si starosti, když zpočátku není dost matek, které by se k vám připojily – pro začátek stačí dvě matky. Pokud se chcete na něco zeptat,  prosím, ozvěte se.

Těšíme se na Vaši odpověď.

Bůh Vám žehnej.

S láskou k Ježíši

 

 

Veronica,

zakladatelka hnutí Modlitby matek v Anglii

 

Aktuality

Vyšel nový zpravodaj MM

Vyšel zpravodaj č. 74  –  ke… Čtěte více