MODLITBY MATEK
z komunity Solace

Novinky

Nejbližší akce

jednotlivé farnosti
jednotlivé farnosti

Triduum MM - leden 2019

25. - 27. ledna 2019

Doporučené texty k triduu:
Joel 2, 12-13
Kniha moudrosti 5, 1-9
1Královská 8, 10-13

 

Brno-Židenice, kostel sv. Cyrila a Metoděje: V pátek po mši svaté, která je v 18:00 h, v sobotu v 18:00 h a v neděli v 16:30 h.

Otrokovice, kostel sv. Vojtěcha: V pátek v 17:00 hod., v sobotu po ranní mši sv., která začíná v 7:30 hod., v neděli v 17:00 hod. (adorace)

Praha 8 - Kobylisy, kostel sv. Terezie: V pátek 25.1. po večerní bohoslužbě (odhadem v 19:15), v sobotu 26.1. od 9:00 a v neděli 27.1. po večerní bohoslužbě (odhadem v 19:15).

Praha-Lhotka, kostel P. Marie Královny míru: V pátek a v neděli adorace od 17:00, v sobotu adorace od 18:00.

Šternberk: Pátek v 17.30 v kapli sv. Leopolda, sobota u klarisek v kapli sv. Anežky po mši sv., která začíná v 8h, neděle v 15.00 v kapli sv. Leopolda.

Tábor-Klokoty: V pátek 25. 1. v 15.45 h v Emauzích, po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti a sv. smíření v kostele. V sobotu 26. 1. v 15.45 h v Emauzích, po mši svaté krátká adorace v kostele. V neděli 27. 1. v 15 h adorace v kostele.

Tišnov, kostel sv. Václava: V pátek 25.1. adorace po večerní mši sv., která začíná v 18:00, v sobotu 26.1. adorace v 18:00, v neděli 27.1. adorace v 18:00.

Uherský Brod: V pátek 25.1. po večerní mši sv. ve farním kostele, v sobotu 26.1. po ranní mši svaté v klášteře a v neděli po ranní mši sv. ve farním kostele.

 

Od
Do
Místo
jednotlivé farnosti