MODLITBY MATEK
z komunity Solace

Novinky

Nejbližší akce

jednotlivé farnosti

Triduum MM - červen 2019

28. - 30. června 2019

Doporučené texty k triduu:
Jan 17,14-23
Deuteronomium (Pátá Mojžíšova) 17,18-11
Žalm 92,2-6 (číslování Žalmů dle Českého ekumenického překladu)

Od
Do
Místo
jednotlivé farnosti