MODLITBY MATEK
z komunity Solace

Novinky

Nejbližší akce

Přerov

Triduum MM - březen 2019

29. - 31. března 2019

 

Doporučené texty k triduu:
Genesis 11, 1-9
Zjevení 22, 10-15
Skutky apoštolů 17,22-28

 

Brno: V pátek 18:00-18:45 u Jezuitů (po té mše svatá), v sobotu 19:00-20:00 u Augustina (mše svatá v 18:00) a v neděli každý oslaví Boha ve své rodině podle svých možností.

Hranice na Moravě, kostel Stětí Sv. Jana Křtitele: V pátek v 17:00 povedeme Křížovou cestu, v sobotu v 18:30 po mši svaté budou modlitby s odevzdáváním symbolu a v neděli v 17:30 přede mší svatou budou modlitby s odevzdáváním symbolu.

Otrokovice, kostel sv. Vojtěcha: V pátek v 17:00, v sobotu v 8:15 po ranní mši svaté, v neděli v 8:15 po ranní mši svaté - adorace.

Praha 8 - Kobylisy: V pátek 29.3. - kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše - po večerní bohoslužbě (odhadem v 19:15), v sobotu 30.3. - kostel sv. Petra a Pavla, Bohnice, Bohnická ulice - od 9:00 a v neděli 31.3. - kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše - po večerní bohoslužbě (odhadem v 19:15).

Strakonice: v pátek v 17:00 u sv. Prokopa, v sobotu v 18:30 u sv. Markéty a v neděli v 10:30 u sv. Markéty, vždy po mši svaté.

Tábor-Klokoty: V pátek 29.3. v 15:45 v "zasedačce u Betléma", po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti a sv. smíření v kostele. V sobotu 30.3. v 15:45 v "zasedačce u Betléma", po mši svaté krátká adorace v kostele. V neděli 31.3. v 15 zakončení tridua v kostele.
Poznámka: Křížovou cestu - pátek - 22.3.2019 v 16:30 - v kostele Nanebevzetí P. Marie v Klokotech povede společenství MM.

Tišnov, kostel sv. Václava: V pátek 29.3. adorace po večerní mši sv., která začíná v 18:00, v sobotu 30.3. adorace v 8:00, v neděli 31.3. adorace v 18:00.

 

Od
Do
Místo
jednotlivé farnosti