MODLITBY MATEK
z komunity Solace

Novinky

Nejbližší akce

jednotlivé farnosti
jednotlivé farnosti

Triduum MM  23. - 25. června 2017

Doporučené texty k Triduu:

Pátek Job 42,  6

Sobota Ef 6,  18

Neděle Abakuk 3: 17 - 19

Maminky,  rády bychom v rámci brněnského děkanátu pořádaly společné Triduum pro všechny maminky, které se k nám chtějí připojit. Postupně budeme navštěvovat i další farnosti tam, kde to bude možné.

V červnu se na Triduum potkáme v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Brně – Židenicích. Bližší informace najdete na plakátku. (Z  Hlavního nádraží tramvají č. 9 na zastávku Dělnický dům,  dále pěšky ulicí Jamborova nebo okružním autobusem 44 nebo 84  zastávka Gajdošova -  jedna zastávka od Staré Osady).

Místa, kde se bude triduum konat:

- Brno - Židenice - kostel sv. Cyrila a Metoděje bližší info viz výše

- Hranice - v pátek 23.6. v 18.00 h v kostele Stětí Sv. Jana Křtitele. Poté bude Mládežnická mše svatá. V sobotu a v neděli  bude Triduum v 17.30 h

- Klokoty -  v  pátek 23. 6. 2017 v 15.45 h a v sobotu 24. 6. 2017 v 15.45 h v Emauzích,  v neděli  v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 15 h

 - Litomyšl -  v kapli svaté Markéty, v pátek po večerní mši v 18.30, v sobotu po ranní mši v 8.00 hodin a v neděli po večerní mši v 18.45. 

 - Otrokovice  v kostele sv. Vojtěcha, pátek  - v 17.30 h, sobota  - po ranní mši svaté, která začíná v 7.30 h, neděle - v 17 h (výstav NSO)

- Praha - kostel P. Marie Královny míru, v pátek a v neděli od 17 h, v sobotu v 18  h

- Uherské Hradiště -  pátek, sobota, neděle po večerní mši svaté (mše v 18 h)
v klášterním kostele bratří františkánů Zvěstování P. Marie.

- Štípa u Zlína - v kapli sv. Eliáše v klášteře u sester karmelitek (v těsné blízkosti kostela), a to v pátek po večerní mši sv. v 19 h; v sobotu po ranní mši sv. v 8.15, v neděli v 18 h

- Šternberk - pátek a sobota v 17.30 h v kapli sv. Leopolda, neděle v 15.00 h

 - Tišnov - pátek v 17.15 adorace; v 18.00 následuje mše sv., sobota  v  8.00 adorace; v 8.45 následuje mše sv. , neděle v 18.00 adorace.

 - Valašské Meziříčí, v  kostele Nanebevzetí Panny Marie - pá  17.30    před mši sv.,      sobota  7.15   po ranní mši sv. , neděle 17.30   před mši sv.

Od
Do
Místo
jednotlivé farnosti