MODLITBY MATEK
z komunity Solace

Novinky

Nejbližší akce

jednotlivé farnosti

Triduum MM - leden 2018

Doporučené texty k triduu:

pátek žalm 32

sobota Lk 6, 27 – 36

neděle Flp 4, 4 –7

Triduum v Brně Žabovřeskách

V rámci brněnského tridua se sejdeme v lednu ve farnosti Žabovřesky v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů.

Pátek 26. 1. v 18:00 h mše sv. a po ní následuje Triduum

Sobota 27. 1. 16.15 h Triduum, 17:30h růženec, 18:00 h mše sv.

Neděle 28. 1. 16.15 h Triduum, 17:30 růženec, 18:00 h mše sv.

Na místo jede z České trolejbus č. 36 a 34, vystoupíte na zastávce Makovského

náměstí.

Ostatní místa, kde se koná triduum:

Český Těšín - kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova - v pátek 16:30 hod. v kostele, poté mše sv. v 17:30 hod, v sobotu 16:30 hod. v kostele, poté mše sv. v 17:30 hod,  v neděli začátek v 7.45 hodin v sálce pod farou

Horní Lideč, kostel sv. Václava -pPátek po mši sv. kolem 17:15 (mše sv. začíná v 16:30), sobota v 17:00, neděle ve 14:00

Hranice na Moravě - vždy v 17.30 v kostele Stětí Sv. Jana Křtitele

Klokoty - v pátek  v 15.45 h v Emauzích (poutní dům) po mši sv. se můžeme účastnit pátečního výstavu Nejsvětější svátosti a sv. smíření v kostele,  v sobotu  v 15.45 h v Emauzích,po mši svaté krátká adorace v kostele, v neděli  v 15 h adorace v kostele

Litomyšl - po mši v pátek v 18.30 hod, v sobotu v 8.00 hod, v neděli v 18.45hod v kapli  

Nový Jičín - farní chrám, v pátek 16:30 h, v sobotu v 17:15 h, v neděli 9:30 h

Ostrava - Hrabůvka - kostel P. Marie Královny Posvátného Růžence -    pátek v  17.00 Mše svatá a po ní následuje Křížová cesta, v sobotu  v 17.00 Mše svatá a po ní následuje bolestný růženec, neděle  9.30 – 10.00 hod.  chvály s vystavením Nejsvětější svátosti.

Praha - Kobylisy - kostel sv.  sv.Terezie od Dítěte Ježíše, pátek 26.1.2018 po večerní mši svaté, odhadem v 19:15, sobota 27.1.2018 od 9:00, neděle 28.1.2018 po večerní mši svaté, odhadem v 19:30

Praha - Lhotka - kostel Panny Marie Královny míru, PÁTEK - odprošujeme za své hříchy v 17:00 h, SOBOTA - odpouštíme a prosíme za obrácení těch, kteří ublížili nám a našim dětem v 18:00 h, NEDĚLE - chválíme a děkujeme Pánu za všechno, co učinil v našem životě v 17:00 h

Tišnov - v  pátek  adorace po večerní mši sv., která začíná v 18.00, v sobotu adorace v 18.30, v neděli  adorace chval a díků v 17.00

Třebíč -  pátek 26.1. 2018 kostel Proměnění Páně Třebíč Jejkov mše sv. v 18hod, po mši svaté  modlitby   tridua /kol.19hod./
sobota 27.1.2018 v bazilice P.Marie a sv.Prokopa v 8.00hod mše sv. a potom kol.8.45hod modlitby tridua
neděle 28.1.2018 kostel Proměnění Páně Jejkov mše v 9.00hod  a potom kolem 10.10 modlitby tridua a agapé

Uherské Hradiště při adoraci NSO - pátek, sobota, neděle po večerní mši svaté (mše v 18hodin) V klášterním kostele bratří františkánů Zvěstování P. Marie

Šternberk -  pátek ve 14:30 v NST: žalm 32 -... toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství., sobota 17:300 v kapli sv.Leopolda, neděle v 15:00 v kapli sv. Leopolda: 

Zlííchov - pátek od 15,00 hod. možnost adorace v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově 18,00 hod. mše sv. obětovaná za naše hříchy (P. Jakub Jírovec)  v 19,00 hod. na faře společná modlitba Korunky k Božímu milosrdenství, sobota od 9,30 hod. mše sv. obětovaná za ty, kteří ublížili nám a našim dětem.  Po mši na faře společné zamyšlení a modlitba nad doporučeným textem Lukášova evangelia (vede P. Josef Ptáček), neděle v 10,15 hod. společná účast na mši sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba

 

 

Od
Do
Místo
jednotlivé farnosti