MODLITBY MATEK
z komunity Solace

Nejbližší akce

Bystřice pod Hostýnem, kostel sv. Jiljí
kostel sv. Jakuba v Boskovicích
jednotlivé farnosti

Triduum MM - leden 2018

Doporučené texty k triduu:

pátek žalm 32

sobota Lk 6, 27 – 36

neděle Flp 4, 4 –7

Triduum v Brně Žabovřeskách

V rámci brněnského tridua se sejdeme v lednu ve farnosti Žabovřesky v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů.

Pátek 26. 1. v 18:00 h mše sv. a po ní následuje Triduum

Sobota 27. 1. 16.15 h Triduum, 17:30h růženec, 18:00 h mše sv.

Neděle 28. 1. 16.15 h Triduum, 17:30 růženec, 18:00 h mše sv.

Na místo jede z České trolejbus č. 36 a 34, vystoupíte na zastávce Makovského

náměstí.

Ostatní místa, kde se koná triduum:

Český Těšín - kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova - v pátek 16:30 hod. v kostele, poté mše sv. v 17:30 hod, v sobotu 16:30 hod. v kostele, poté mše sv. v 17:30 hod,  v neděli začátek v 7.45 hodin v sálce pod farou

Hranice na Moravě - vždy v 17.30 v kostele Stětí Sv. Jana Křtitele

Praha -Lhotka - kostel Panny Marie Královny míru, PÁTEK - odprošujeme za své hříchy v 17:00 h, SOBOTA - odpouštíme a prosíme za obrácení těch, kteří ublížili nám a našim dětem v 18:00 h, NEDĚLE - chválíme a děkujeme Pánu za všechno, co učinil v našem životě v 17:00 h

Tišnov - v  pátek  adorace po večerní mši sv., která začíná v 18.00, v sobotu adorace v 18.30, v neděli  adorace chval a díků v 17.00. 

Zlíchov - pátek od 15,00 hod. možnost adorace v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově 18,00 hod. mše sv. obětovaná za naše hříchy (P. Jakub Jírovec)  v 19,00 hod. na faře společná modlitba Korunky k Božímu milosrdenství, sobota od 9,30 hod. mše sv. obětovaná za ty, kteří ublížili nám a našim dětem.  Po mši na faře společné zamyšlení a modlitba nad doporučeným textem Lukášova evangelia (vede P. Josef Ptáček), neděle v 10,15 hod. společná účast na mši sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba

 

 

Od
Do
Místo
jednotlivé farnosti