MODLITBY MATEK
z komunity Solace

Novinky

Nejbližší akce

Pardubice
Strážnice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
jednotlivé farnosti

Modlitba odevzdání při ukládání jmen do košíčku

Pane Ježíši, přicházím před tebe jako matka.
Prosím, abys žehnal mým dětem a všem dětem na celém světě.

Děkuji ti za naše děti, jsou pro nás drahocenným darem.
Pomoz nám, Pane, vždycky si to připomínat, zvlášť, když jsou v těžkostech.

Vždyť žijí ve světě plném násilí, ve světě, který tě vždy neuznává,
ve světě, kde se mohou stát terčem posměchu, když vyznají, že v tebe věří.

Pane, pomoz nám poznat, že ty jsi stále s námi,
že s námi sdílíš radost i bolest, že jsi vítěz nad zlou mocí.

Jsi s námi, když se smějeme a pláčeš s námi v bolestech.
Prosíme tě, dej nám milosti,které potřebujeme, abychom naplnili záměr,
který máš s naším životem a splnily své povinnosti v rodinách.

Ty jsi všemohoucí Bůh, ty můžeš věci změnit.

Obracíme se k tobě s důvěrou a láskou, protože víme, že odpovíš na naše prosby.
Chceme si vždy připomínat, jak velmi miluješ nás a naše děti a že nás povzbuzuješ,
abycom ti odevzdaly své problémy.