MODLITBY MATEK
z komunity Solace

Co je to triduum?

Modlitební triduum nejsou jenom tři hodiny věnované modlitbě. Jsme pozvány, abychom celé tři dny prožily spolu s Marií, a tak si každého čtvrt roku připomněly velikonoční triduum. Jednotlivé dny našeho tridua spolu souvisejí jako Velký pátek, Bílá sobota a Velikonoční neděle. Od začátku nám Duch svatý stále víc odkrýval hloubku modlitby těchto dní a odhaloval Boží úmysl. Na triduum zveme celou farnost, ne jen maminky.

Kdy slavíme triduum MM

Každého čtvrt roku, poslední víkend v měsíci: leden (místo prosince), březen, červen a září. Přesné datum určuje naše zakladatelka.

Úmysly jednotlivých dní tridua

Celý rok ve skupinkách MM odevzdáváme své děti, ale během tridua se modlíme jiným způsobem:

- v pátek odprošujeme za své hříchy,

- v sobotu odpouštíme a prosíme za obrácení těch, kdo ublížili nám a našim dětem,

- v neděli chválíme Boha a děkujeme za všechno požehnání, které jsme v životě dostali.

Když v pátek prosíme za odpuštění svých hříchů, budeme mít v sobotu sílu odpustit a prosit o obrácení těch, kdo nám ublížili. Pak se můžeme v neděli opravdu radovat, ze srdce chválit Pána a děkovat mu.

Jednoduchost modliteb tridua

Každý den tridua nás provází Boží slovo, které dostáváme na daný den od naší zakladatelky z Anglie. Modlitby mají být jednoduché, vycházející ze srdce matky a orientované na úmysl daného dne.

Příprava na triduum

Spočívá v prvé řadě v modlitbě a v opakovaném čtení Božího slova na daný den. Připravujeme-li setkání v kostele, může každý den tridua připravit jiná skupinka MM, vždy nejméně dvě maminky.  

Každý den hned ráno můžeme vzbudit úmysl daného dne a připojit se v duchu k matkám celého světa. Pokud se k modlitbám tridua připojujeme doma, připravme si předem úryvky Písma svatého, abychom je mohly po dobu tridua rozjímat.

Nesnažme se organizovat novou „pobožnost“, na které maminky čtou to, co si připravily doma. Malé, krátké myšlenky ze své přípravy si můžeme napsat, ale ne celý text. Snažme se dát prostor Duchu svatému, aby On mohl vstoupit do našich modliteb. Na triduu se vždy na začátku modlíme k Duchu svatému, za ochranu a za spojení s ostatními skupinkami. Tyto modlitby můžeme použít z brožurky MM. Ostatní modlitby z brožurky se však na tomto setkání nemodlíme, protože tyto modlitby jsou orientované na naše děti, nikoliv na úmysl daného dne tridua.

Pokusme se na triduu vyjádřit modlitby vlastními slovy a dovolit Duchu svatému, aby promlouval skrze nás. Nebojme se. Pán Ježíš je rád, když na tato setkání přicházíme takové, jaké jsme.

Co je to „symbol“ během tridua?

V přípravných modlitbách prosíme Pána, aby vedl toto setkání. Prosíme také o symboly na konkrétní dny tridua. Symbol může být pro nás ženy důležitý, ale není nezbytně nutný. Měl by vyjít z Božího slova, které budeme číst. Duch svatý má na každé triduum pro nás připraveny takové symboly, skrze které se nás bude v srdci dotýkat. Na každé triduum jsou symboly jiné.

Symbol vždy musí vzejít z modlitby! Nemá smysl něco vymýšlet a inscenovat. Pokud vás nenapadne po přečtení úryvku z Písma na daný den, raději veďte setkání bez něj.

Modlitby během tridua

Když připravujeme triduum ve skupince MM nebo v kostele, vždy se v jeho průběhu modlíme:

1. modlitbu nebo píseň k Duchu svatému za vedení tridua,
2. modlitbu za ochranu tridua,
3. modlitbu za sjednocení srdcí a myslí se všemi, kteří se triduum modlí,
4. přečteme Boží slovo určené na daný den tridua (po chvilce ticha se tímto slovem necháme inspirovat ke spontánní modlitbě díků a chval nebo v modlitbě odprošujeme či se přimlouváme),
5. použijme či vysvětlíme symbol, nejlépe v modlitbě (může být, ale nemusí; pokud symbol máme, musí vycházet z Božího slova a z modlitby při přípravě tridua; správný symbol je jednoduchý a dokážeme ho snadno vysvětlit),
6. ukončíme setkání modlitbou či písní.

Kde se může triduum konat?

Celý rok ve skupinkách MM odevzdáváme své děti, ale během tridua se modlíme jiným způsobem:

- v kostele – se souhlasem kněze, který pozve vašim jménem celou farnost; ideální je, pokud triduum pojmete jako adoraci, kdy vám kněz vystaví Nejsvětější svátost; modlitba v kostele nebo ve skupince by neměla trvat víc než hodinu,

- ve skupince MM jen pro maminky, které se spolu modlí,

- v rodině spolu s celou rodinou nebo s některými členy této rodiny,

- doma, cestou autem nebo kdekoliv, kde se právě nacházíme; když se modlíme samy nebo v rodině, přizpůsobíme modlitbu své situaci.