MODLITBY MATEK
z komunity Solace

Zpravodaj vychází dvakrát ročně, zpravidla v prosinci a červnu. Dostává jej vždy vedoucí skupinky, která jej předá ostatním maminkám ve skupince. Pokud zpravodaj nedostáváte, spojte se prosím s koordinátorkou.