MODLITBY MATEK
z komunity Solace

Duchovní obnova - Zasvěcení se Božímu milosrdenství se sv. Terezií z Lisieux

Videozáznamy z pátku a soboty:

Videozáznamy mší a promluv z pátku a soboty jsou zde.
Jejich zápis naleznete zde.

22.9. -1.10. domácí příprava + 2.- 3.10. živé vysílání

1.den (22.9.): text, poslech
2.den (23.9.): text, poslech
3.den (24.9.): text, poslech
4.den (25.9.): text, poslech
5.den (26.9.): text, poslech
6.den (27.9.): text, poslech
7.den (28.9.): text, poslech
8.den (29.9.): text, poslech
9.den (30.9.): text, poslech
10.den (1.10.): text, poslech
11.den (2.10.): videozáznam, zápis
12.den (3.10.): videozáznam, zápis

Poznámka: Kdyby vám text nebo poslech nešel otevřít v prohlížeči pomocí výše uvedených linků, stáhněte si jednotlivé soubory do svého počítače z následujícího adresáře.

Každodenní modlitba:

Text modlitby, kterou se prosím pomodlete každý den duchovní obnovy, je zde.

Modlitba zasvěcení milosrdné lásce:

Text modlitby zasvěcení milosrdné lásce je zde.

Každodenní modlitba sv. Terezky:

Text každodenní modlitby sv. Terezky je zde.

 

 

Od
Do
Místo
Kroměříž